Silvio Berlusconi. Od kampanii typu prezydenckiego do prezydenckiego rzadu