Tragovima napuljskog slikarstva u Hrvatskoj (XVI. – XVIII. st.)