Fazla kanunlarin olmasi hulkun zayiflamasina neden onlur