Recensione: Elisa Ruiz Garcia - Laura Fernandez Fernandez, Libro de las claves del Poder: Notitia dignitatum. Ms. Reserva 36 de la Biblioteca Nacional de Espana, vol. I. Facsimil; vol. II Libro estudio, Madrid, Millennium 2009.