Tra narrazione biblica e performatività liturgica: il Planctus virginum Israel super filia Iepte Galadite di Abelardo