B. Mirčeva, Opis na prepisite na slavjanskite izvori za Kiril i Me¬to¬dij i technite uče¬ni¬ci. Kirilo-Metodievski izvori. T. 2 [= Kirilo-Me¬to¬dievski Studii, kn. 23], Sofija, BAN, 2014, 416 pp.