Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Zbornik radova Međunarodnoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk 5. i 6. listopada 2012. Uredili V. Badurina Stipčević, S. Požar, F. Velčić [= Bibliotheca glagolitica croata, knjiga 2], Zagreb, Staroslavenski institut, 2015