Aktualno sportsko treniranje odbojke zahtijeva poznavanje teorije treninga, taktike igre, biomehanike, automatizacije sportske tehnike i funkcionalne mehanizme za angaćman energije. Formacijski raspored daje izvor prikupljanja informacija o psihološkom temelju natjecanja koji regulira grupnu dinamiku u različitm fazama igre (Teodorescu, 1984), ali tu nema studiranja funkcija, znakova i gestikulacija (tjelesne komunikacije). Zbog velike brzine lopte za vrijeme igre, kvalitativni aspect neverbalnog jezika je uključen u izvođenje. Vještine anticipacije, odnosno sposobnosti predviđanja akcija u igri radi momentalne akcije je fundamentalan u odbojci i može biti definiran kao praktični izraz tjelesne komunikacije. Cilj je definiranje prvog inventara znakova (gestura) koje se najčešće koriste u odbojci kao i klasifikacija dekodiranja tjelesne komunikacije. Nadalje, i radi traženja argumentiranih zaključaka u primjeni tjelesne komunikacije u vještini anticipacije u odbojci. Metoda istraživanja je komplesna i integrirana. Kompleksna jer uključuje temeljno istraživanje metodologije u Folozofiji, Pedagogiji i Psihologiji kao i testiranje opisnih istraživanja pri empirijskom pristupu. Integrirana je jer kombinira više teorijskih aspekata čistih studija, deduktivne argument u odnosu na različita teorijska znanja u relacijama s tehničkim i taktičkim aspektima odbojke. Dakle, neophodno je osigurati edukacijske tečajeve za tehničko osoblje i trenere koje će govoriti o anticipacijskim vještinama u teoriji tjelesne komunikacije. Edukacija u prostoru tjelesnog jezika zahtijeva interaktivnu metodologiju poput kooperativnog učenja, planiranje uloga, fokusnu grupu i eksperimentiranje višestrukih tipova simulacija u odnosu na anticipacijske vještine, što je jedan od najkvalitetnijih aspekata taktike i tehnike u sportskim igrama. Treba pripemiti odgovarajući okvir unutar sveučilišbnih studija u suradnji s Talijenskom Odbojkaškom Federacijom što uključuje temelje funkcija gestura, znakova i mimike u skladu s konstrukcijom kompetentnih gestura zahtijevanih u cilju dostizanja ekspertnih odbojkaških znanja.

The actual coaching formation of volleyball regards training theory, tactics of game play, knowledge of biomechanics, automatism of sport gesture techniques, and the functional mechanisms to recruit energy. The formative itineraries give rise to the acquisition of the psychological bases of competence that regulate the dynamics of a group in the diverse phases of a game (Teodorescu, 1984), but there was not a thorough study of the function, signs and gesticulations (body communication). Due to the high velocity of the ball during the sport game, the qualitative aspects of nonverbal language are involved by the performance. Anticipation skills, that mean ability to predict the game action and to play immediately, are fundamental in volleyball and it could be defined one of the practical expression of body communication. The aim is to define the first inventory of signs (gestures) most frequently used in volleyball and the classification of decoding of body communication. Furthermore, to search argumentative conclusions on application body communication at anticipation skills in volleyball. The study method is complex and integrated. Complex because it includes the basic research methodology of Philosophy, Pedagogy and Psychology and the testing of descriptive research by empirical approach. Integrated because it combines several theoretical aspects of pure study, deductive arguments related to different theoretical knowledge in relation to the technical and tactical aspects of volleyball. Therefore, it is necessary to provide an educated course for technicians and coaches that teaches and speaks about the anticipation skills in theory of body communication. Education in the field of corporeal and body language requires interactive methodologies like cooperative learning, role playing, focus group and the experimentation of multiple types of simulations in relation to anticipation skills, that is one of the most qualitative aspects of tactic and technique of game sport. It needs to make an appropriate framework inside university studies in collaboration to Italian Federation of Volleyball FIPAV that includes the basis of the functions of gestures, signs and mimicking in order to construct the competence of gestures required to become expert coach of volleyball.

THEORETICAL, ARGUMENTATIVE AND EMPIRICAL VOLLEYBALL STUDY ON BODY COMMUNICATION AND ITS RELATION TO ANTICIPATION SKILLS: NEW PERSPECTIVES OF COACHING FORMATION

RAIOLA, Gaetano
2011-01-01

Abstract

The actual coaching formation of volleyball regards training theory, tactics of game play, knowledge of biomechanics, automatism of sport gesture techniques, and the functional mechanisms to recruit energy. The formative itineraries give rise to the acquisition of the psychological bases of competence that regulate the dynamics of a group in the diverse phases of a game (Teodorescu, 1984), but there was not a thorough study of the function, signs and gesticulations (body communication). Due to the high velocity of the ball during the sport game, the qualitative aspects of nonverbal language are involved by the performance. Anticipation skills, that mean ability to predict the game action and to play immediately, are fundamental in volleyball and it could be defined one of the practical expression of body communication. The aim is to define the first inventory of signs (gestures) most frequently used in volleyball and the classification of decoding of body communication. Furthermore, to search argumentative conclusions on application body communication at anticipation skills in volleyball. The study method is complex and integrated. Complex because it includes the basic research methodology of Philosophy, Pedagogy and Psychology and the testing of descriptive research by empirical approach. Integrated because it combines several theoretical aspects of pure study, deductive arguments related to different theoretical knowledge in relation to the technical and tactical aspects of volleyball. Therefore, it is necessary to provide an educated course for technicians and coaches that teaches and speaks about the anticipation skills in theory of body communication. Education in the field of corporeal and body language requires interactive methodologies like cooperative learning, role playing, focus group and the experimentation of multiple types of simulations in relation to anticipation skills, that is one of the most qualitative aspects of tactic and technique of game sport. It needs to make an appropriate framework inside university studies in collaboration to Italian Federation of Volleyball FIPAV that includes the basis of the functions of gestures, signs and mimicking in order to construct the competence of gestures required to become expert coach of volleyball.
2011
Aktualno sportsko treniranje odbojke zahtijeva poznavanje teorije treninga, taktike igre, biomehanike, automatizacije sportske tehnike i funkcionalne mehanizme za angaćman energije. Formacijski raspored daje izvor prikupljanja informacija o psihološkom temelju natjecanja koji regulira grupnu dinamiku u različitm fazama igre (Teodorescu, 1984), ali tu nema studiranja funkcija, znakova i gestikulacija (tjelesne komunikacije). Zbog velike brzine lopte za vrijeme igre, kvalitativni aspect neverbalnog jezika je uključen u izvođenje. Vještine anticipacije, odnosno sposobnosti predviđanja akcija u igri radi momentalne akcije je fundamentalan u odbojci i može biti definiran kao praktični izraz tjelesne komunikacije. Cilj je definiranje prvog inventara znakova (gestura) koje se najčešće koriste u odbojci kao i klasifikacija dekodiranja tjelesne komunikacije. Nadalje, i radi traženja argumentiranih zaključaka u primjeni tjelesne komunikacije u vještini anticipacije u odbojci. Metoda istraživanja je komplesna i integrirana. Kompleksna jer uključuje temeljno istraživanje metodologije u Folozofiji, Pedagogiji i Psihologiji kao i testiranje opisnih istraživanja pri empirijskom pristupu. Integrirana je jer kombinira više teorijskih aspekata čistih studija, deduktivne argument u odnosu na različita teorijska znanja u relacijama s tehničkim i taktičkim aspektima odbojke. Dakle, neophodno je osigurati edukacijske tečajeve za tehničko osoblje i trenere koje će govoriti o anticipacijskim vještinama u teoriji tjelesne komunikacije. Edukacija u prostoru tjelesnog jezika zahtijeva interaktivnu metodologiju poput kooperativnog učenja, planiranje uloga, fokusnu grupu i eksperimentiranje višestrukih tipova simulacija u odnosu na anticipacijske vještine, što je jedan od najkvalitetnijih aspekata taktike i tehnike u sportskim igrama. Treba pripemiti odgovarajući okvir unutar sveučilišbnih studija u suradnji s Talijenskom Odbojkaškom Federacijom što uključuje temelje funkcija gestura, znakova i mimike u skladu s konstrukcijom kompetentnih gestura zahtijevanih u cilju dostizanja ekspertnih odbojkaških znanja.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4700654
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact